ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

(рекомендаційний бібліографічний список літератури з національно-патріотичного виховання)

Ой ти, ненька-Україна,/Files/images/bbloteka/загружено.jpg
Я тебе кохаю,
В свiтi кращої країни
Я не знаю.
Чорне море, степ широкий,
Зеленi Карпати,
I пiд небом синьооким
Стежина до хати.


Горбунов, О. Патріотичне виховання і майбутнє України [Текст] / Олексій Горбунов // Голос України. – 2015. – 7 травня (№23). – С.3.

Домашенко, Т.М. Небесна Сотня воїнів Майдану [Текст] / Т.М. Домашенко; уроряд. текстів В. Максимів. – Київ-Вишневе: Духовна вісь, 2014. – 179 с.

Захаренко,О.22 січня – день соборності України[Текст]/ Оксана Захаренко // Наше місто. – 2017. – №2.-С.6.

Захаренко,О.Козацькому роду… [Текст] / Оксана Захаренко // Наше місто. – 2017. - №3. – С.5.

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки [Електронний ресурс] : схвалено рішенням колегії М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 31.05.2012 № 6/1-21. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//about-ministry/collegium-of-the-ministry/119/122/. – Назва з екрана.

Лямічев, В.В. Палітра життя [Текст] /Валентин Лямічев; упоряд., ред. та автор статті С.С.Воїнов.-Київ:Фенікс,2008.-304 с.

Лямічев, В.В.Терени долі [Текст] /Валентин Лямічев -Київ:Фенікс,2014.- 300с.

Небеснасотня/К.Богданович,Х.Бондарева, Ю.Бухтоярова та ін.упоряд.: О.Трибушина,І.Соломко;передмови Патріата Філарета, о.Г.Коваленка, о. Святослава; худож.-оформлення л.П. Вировець.-Харків: Фоліо,2015.-206 с.

Патріотичні акварелі: формування свідомого громадянина-патріота України: навчально-методичнтий посібник/автори укладачі:О.І.Боярчук,Л.В.Микитюк,Ю.П.Устич-Біла Церква: КНЗ КОР Коіпопк.-2015.-264 с.

Чугуєнко, М.В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей.-Х.Веста:Видавництво Ранок.2008.-128 с.

Кiлькiсть переглядiв: 44