СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ШКОЛИ

створена для успішної співпраці адміністрації, педагогів, учнів та їх батьків між собою та активної співпраці з зовнішніми соціальними структурами для надання всебічної кваліфікованої допомоги учасникам навчально – виховного процесу

Мета соціально-психологічної служби:

  • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи;
  • поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;
  • поліпшення психологічного клімату в учнівському колективах;
  • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя серед учнів, медпрацівників та батьків.

Завдання соціально-психологічної служби:

  • сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в учнівському, педагогічному та батьківському колективах;
  • сприяти підвищенню психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
  • розвиток творчих здібностей учнів;
  • допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

Діяльність соціально – психологічної служби включає такі основні напрями:

1.Соціально-педагогічний:

· Надання кваліфікованої соціально – педагогічної допомоги дитині в саморозвитку, самопізнанні,самооцінці, самоствердженню, самореалізації.

· Посилення позитивних впливів та нейтралізація або переключення негативних впливів соціального середовища.

2. Соціально-правовий:

· Використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

· Обговорення та розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з порушення прав.

· Проведення зустрічей з представниками соціальних служб, правоохоронних органів та місцевих органів влади з охорони прав дитини.

3. Соціально-психологічний:

· Надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану.

· Організація соціально – психологічних консультацій для учнів, педагогів, батьків, опікунів.

4. Соціально-профілактичний:

· Організація системи профілактичних заходів з попередження девіантної та деліквентної поведінки дітей та підлітків.

· Проведення в класах соціально – правових акцій та тренінгів з охорони прав дитини.

· Ініціювання та проведення правових годин спілкування.

5. Соціально-діагностичний:

· Вивчення та аналіз морального–психологічного фону навчального закладу з метою виявлення його впливу на особистість учня та розробка заходів щодо його оптимізації

· Здійснення моніторингу щодо порушення прав дітей як серед учнівського колективу, так і з боку дорослих ( вчителів та тих, хто причетний до навчально–виховного процесу).

· Дослідження психосоціальних особливостей розвитку учнів навчального закладу.

6. Соціально-інформаційний:

· Знайомство з законодавчими актами а використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

· Організація та проведення практичних семінарів та форумів, лекторіїв та соціально – психологічних тренінгів.

7. Соціально – медичний:

· Контроль за харчуванням, трудовим, фізичним вихованням, умовами організації навчального часу з метою підтримки здоров’я.

· Вивчення психолого – медико – педагогічних особливостей учнів, їх мікросередовища, умов проживання.Соціальний педагог Пасічна Наталія Василівна

Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах неповнолітніх соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Виконує функції:

• діагностичну:

- вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому неформальних молодіжних об'єднань;

- досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;

• прогностичну:

прогнозує на основі спостережень та досліджень, посилення негативних та позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

• консультативну:

- дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки;

- надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходиться у складних життєвих обставинах тощо;

• захисну:

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

• профілактичну:

переконує учнів у доцільності дотримання соціально-значимих норм правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

• соціально-перетворювальну:

- надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді;

- здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених соціально незахищених категорій дітей;

- сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

• організаційну:

- координує діяльність й взаємодію усіх суб'єктів соціального виховання, сприяє соціально-корисній діяльності дітей і підлітків;

- формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропанує здоровий спосіб життя.


Практичний психолог Романюк Тетяна Володимирівна

Відповідає за:

· психологічну просвіту педагогічного колективу, учнів, батьків;

· консультативно-методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку;

· психологічну профілактику – своєчасне попередження відхилень в становленні особистості, труднощів у між особистісних стосунках, розв’язання конфліктів;

· психологічне обстеження дітей та підлітків, умов навчання та розвитку, виявлення „дітей групи ризику”;

· здійснення психолого-педагогічних, психотерапевтичних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку школярів;

· надання психолого-педагогічної допомоги школярам, які перебувають у кризовій ситуації.

Бере участь:

· в організації освітньо-виховного процесу;

· в організації та проведенні психолого-педагогічних консиліумів;

· в профорієнтаційній роботі;

Проводить:

· психолого-педагогічну діагностику готовності до навчання у школі;

· первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків;

· спостереження за адаптацією під час переходу учнів 4 класів до старшої школи;

· спостереження за адаптацією під час переходу учнів середньої школи в старшу.

Допомагає у:

· виборі профілю навчання з рівнем індивідуального розвитку, пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;

· вибір професійних намірів старшокласників з урахування їх здібностей;

· виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-педагогічної кореляції, надає їм психолого-педагогічну допомогу;

· роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;

· формування психологічної культури учнів, вчителів, батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 946