Інноваційна діяльність

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “РОСТОК”

/Files/images/metodichna_robota/Rostok.jpg

Прогресивний розвиток українського суспільства потребує глибоких змін у становленні національної освіти. Тому особливої актуальності набуває проблема розробки та створення розвивальних програм. На сьогоднішній день існує гостра проблема у підручниках та навчальних посібниках,які б мали гуманний, розвивальний характер,формували творчу особистість. Тому виникає проблема апробації нових інноваційних педагогічних технологій, направлених на розвиваюче навчання.

Оптимальні умови особистісного розвитку школяра забезпечує технологія діяльнісного навчання, яка є методологічною основою науково-педагогічного проекту «Росток».

Наукове керівництво проектом здійснює Науково-методичний центр середньої освіти МОН України в особі кандидата педагогічних наук, автора проекту „Росток”, доцента відділу виховної роботи та захисту прав дитини Науково- методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України Пушкарьової Тамари Олександрівни.

Наш заклад – учасник науково-педагогічного проекту “Росток” з 2008 року.

Дослідно-експериментальну роботу було завершено у 2014 році, а заклад за наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого Київської ОДА від 26.08.2014 № 232 "Про впровадження педагогічної технології "Росток" у навчальних закладах Київської області у 2014/2015 навчальному році" було включено в перелік шкіл, що працюють за педагогічною технологією "Росток"

Кількість класів, що навчаються за програмою «Росток» щорічно збільшується

• 2008-2009 н.р. – 2 класи

• 2009-2010 н.р. – 3 класи

• 2010-2011 н.р. – 5 класів

• 2011-2012 н.р. – 7 класів

• 2012-2013 н.р. – 9 класів

• 2013-2014 н.р. –11 класів

• 2014-2015 н.р. – 12 класів

-2015-2016 н.р. - 13 класів

- 2016 -2017 н.р. - 14 класів

-2017-2018 н.р. - 13 класів

Список класів та педагогічних працівників,

які працюють за педагогічною технологією "Росток"

у 2017-2018 навчальному році

Клас Кількість учнів у класі Перелік навчальних предметів, які вивчаються за програмами педагогічної технології "Росток" Прізвище, ім’я, по батькові вчителя
1-Б 32 Навколишній світ, математика Овчаренко Надія Василівна
Інформатика Мисько О.М.
1-Г 28 Математика, навколишній світ Кудина Алла Володимирівна
Інформатика Мисько О.М.
2-В 25 Математика, навколишній світ Гриценко Тетяна Миколаївна
2-Г 28 Математика, навколишній світ Антонюк Оксана Анатоліївна
3-А 33 Математика, навколишній світ Якименко Катерина Василівна
3-Б 28 Математика, навколишній світ Свистун Дар’я Юріївна
3-Г 31 Математика, навколишній світ Ямщикова Ірина Юріївна
4-А 33 Навколишній світ, математика Савченко Тетяна Костянтинівна
4-В 31 Навколишній світ, математика Шмакова Наталія Іванівна
4-Г 26 Навколишній світ, математика Гриценко Тетяна Миколаївна
5-Б 30 Навколишній світ Стасюк Ольга Богданівна
Математика Омельчук Ганна Валеріївна
6-Г 25 Навколишній світ Стасюк Ольга Богданівна
Математика Омельчук Ганна Валеріївна
7-В 25 Навколишній світ Павленко Наталія Миколаївна
Фізика Гадецька Тетяна Павлівна
Алгебра, геометрія Ошийко Тетяна Михайлівна
Біологія Плахотнюк Клавдія Леонідівна
Хімія Стасюк Ольга Богданівна

Суть проекту:

Ця інноваційна програма піготовки учнів до логічного сприйняття навчального матеріалу, яка дозволяє учням самостійно прогнозувати рішення, встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки.

Мета проекту :

Формування здібностей до саморозвитку і самореалізації особистості на засадах інтеграції та діяльнісного підходу до навчання і виховання.

Програма зорієнтована на формування у дітей здібностей до:

 • самовизначення;
 • самоорганізації;
 • саморозвитку.

Принципи навчання

В основі програми лежить технологія діяльнісного методу:

 • мотивація (самовизначення) учбової діяльності;
 • актуалізація і фіксування ускладнення в пробній дії;
 • виявлення місця і причини ускладнення;
 • побудова проектувиходу з ускладнення;
 • реалізація побудованого проекту;
 • первинне закріплення з промовою вголос;
 • самостійна робота з самоперевіркою;
 • включення в систему знань і повторення;
 • рефлексія учбової діяльності.

/Files/images/metodichna_robota/Rostok_1.jpg

Типи уроків з використанням діяльнісного методу:

 • уроки відкриття нових знань;
 • уроки рефлексії;
 • уроки розвиваючого контролю;
 • уроки узагальнення та систематизації знань.

Мета уроків – навчити самостійному рішенню проблеми

Засіб – відкриття знань разом з дітьми

Структура уроку відкриття нових знань

Традиційний підхід: Діяльнісний підхід:
1) Вчитель перевіряє домашнє завдання 1) Створення проблемної ситуації вчителем і формулювання проблеми учнями
2) Вчитель повідомляє нову тему 2)Актуалізація учнями своїх знань
3) Вчитель пояснює нову тему 3)Пошук рішення проблеми учнями
4) Вчитель організовує закріплення знань учнями учнями 4) Застосування знань учнями
5) рефлексія діяльності

Базові предмети програми:

 • математика;
 • природничі предмети (хімія, фізика, біологія, географія)

Апробація програм та підручників

Вчителями нашого закладу, що працюють за програмою "Росток" здійснювалася апробація навчальних програм і підручників.

Особливості програми

- Зміст виходить за межі Державних стандартів освіти, поширюючи і поглиблюючи його. Розрахована на різних за рівнем навчальних можливостей дітей. Принцип мінімакса, покладений в основу технологій навчання, дозволяє реалізувати індивідуальний і диференційований підхід до учнів. Навчаємо за програмою-максимум, контролюємо за вимогами програми- мінімум (Не всі теми є обов’язковими)

- ”Випереджальна багатолінійність” у процесі навчання за даною програмою: включення в зміст навчально-виховного процесу тем, які не входять на даному віковому етапі до обов’язкових, а використовуються для: розвитку дітей, розширення їх кругозору; формування інтересу до математики; закріплення обов’язкового програмового матеріалу (тренувальні вправи виконуються паралельно з дослідженням нових математичних понять та способів дій); пропедевтичної роботи щодо опрацювання наступних тем.

- Уроки носять розвиваючий характер, продуктивне мислення: виведення правила, обґрунтування закономірності.

- Тема закінчується створенням творчої роботи: малюнок, казка та ін.

Особливості підручників

Підручники реалізують особистісно орієнтований підхід до навчання. Створені сприятливі умови для розкриття учнями своїх здібностей, цілеспрямованого позитивного впливу на ціннісно-орієнтаційну, вольову, емоційну сфери особистості учнів. Особлива роль відводиться звертанням до учнів: «доведи», «змоделюй», «розроби»... Їх мета – зробити учня активним учасником навчального процесу. Звертання використовуються у текстах і у системі вправ для активізації уваги до способів навчальної діяльності. Учні залучаються до спільного з автором пошуку і самостійної діяльності.

Підручники реалізують індивідуальний підхід до учнів. Підручник розроблений у інтерактивній формі - „підручник-зошит”, яка дозволяє учневі бути його “співавтором”, ефективно організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність. Підручник розвиває варіативне мислення. Передбачена можливість вибору завдань і їх творчого опрацювання. Пропонуються варіанти виконання завдань та їх оформлення, що дає змогу вільно обирати найбільш раціональні способи діяльності. З метою виховання сучасного світогляду учнів у підручнику реалізується зв’язок з реальними проблемами довкілля.

Підручники реалізують розвивальний підхід до учнів. Зміст підручника побудовано таким чином, що навчання ведеться в «зоні найближчого розвитку». В процесі роботи учень поставлений в ситуацію, яка потребує від нього продуктивних дій. Важливою особливістю підручника є завдання на формування пізнавальної мотивації на природничому матеріалі або історичному матеріалі, на сюжетах з повсякденного життя.

Для підвищення пізнавального інтересу учнів в підручнику використані різноманітні засоби: • широко використовуються досліди, спостереження, практичні роботи, кросворди, бліц- турніри, творчі роботи; • система завдань насичена іграми, пошуковими, експериментальними завданнями; • оформлення підручника виконано відповідно віку учнів з використанням елементів гумору в малюнках У підручниках-зошитах передбачено спеціальний апарат орієнтування.

Що дає проект?

/Files/images/metodichna_robota/Рисунок_2.jpg

Нормативно-правове забезпечення

 • Наказ ДОН КОДА від 02.09.2015 №220 "Про впровадження педагогічної технології "Росток" у навчальних закладах Київської області у 2015/2016 навчальному році" завантажити
 • Наказ ДОН КОДА від 26.08.2014 № 232 "Про впровадження педагогічної технології "Росток" у навчальних закладах Київської області у 2014/2015 навчальному році" завантажити
 • Наказ ДОН КОДА від 30.08.2013 №281 "Про інноваційну діяльність за науково-педагогічним проектом «Росток» у навчальних закладах Київської області у 2013/2014 навчальному році» завантажити
 • Наказ ДОН КОДА 25.07.2013 №228 "Про реалізацію науково-педагогічного проекту "Росток" у навчальних закладах Київської області, які мають статус експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів" завантажити
 • Наказ ГУОН КОДА від 05.07.2012 №209 "Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня з теми "Апробація навчальних планів, програм, навчально-методичної літератури (підручників, посібників) Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Росток" завантажити
 • Наказ ГУОН КОДА від 22.06.2011 №231 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня» (запроектом «Росток» завантажити
 • Наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 567 «Про Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» завантажити
 • Наказ ГУОН КОДА від 01.07.2008 №264 "Про організацію та проведення експерименту регіонального рівня за темою "Апробація навчальних планів, програм, навчально-методичної літератури (підручників, посібників) Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Росток" у закладах освіти Київської області" завантажити
Кiлькiсть переглядiв: 1528