Методичне об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики

Проблемна тема вчителів методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики на 2017-2018 навчальний рік:

«Впровадження інноваційних методик і технологій навчання в процесі викладання математики, фізики та інформатики з метою формування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання».

Мета: Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції і компетентності в галузі математики, фізики, інформатики спрямоване на формування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання

Педагогічні кредо:

· «Справжній учитель не повідомляє істину, а вчить її шукати»

· «Урок – це наполеглива праця як учнів, так і вчителя»

· «Учитель не той, хто вчить,а той – у кого вчаться»


Склад методичного об`єднання:

Голова: Ошийко Тетяна Михайлівна

Посада: вчитель математики та інформатики.
Категорія: вчитель вищої категорії.
Звання: вчитель-методист.

Методична тема: Використання інноваційніх технологій на уроках математики та інформатики

Городня Людмила Володимирівна

Посада: вчитель математики.
Категорія: вчитель вищої категорії.
Звання: вчитель-методист.

Методична тема: Застосування різних форм діяльності учнів на уроках математики як один із засобів підвищення якості знань

Межакова Людмила Володимирівна

Посада: вчитель математики та фізики.
Категорія: вчитель вищої категорії.
Звання: старший учитель.


Методична тема: Застосування інтерактивних технологій на уроках фізики

Цибіна Ганна Василівна

Посада: вчитель математики.
Категорія: вчитель вищої категорії.
Звання: старший учитель.

Методична тема: Диференційоване навчання на уроках математики та його роль в пізнавальній діяльності учнів

Шматкова Алла Олександрівна

Посада: вчитель математики.
Категорія: вчитель першої категорії.

Методична тема: Роль самостійної роботи на уроках математики

Гадецька Тетяна Павлівна

Посада: вчитель фізики, астрономії та інформатики.
Категорія: спеціаліст.

Методична тема: Розвиток творчих здібностей на уроках фізики

Омельчук Анна Валеріївна

Посада: вчитель математики та інформатики
Категорія: молодший спеціаліст.

Методична тема: Впровадження мультимедійних технологій як засіб підвищення ефективності навчання математики

Михащук Маргарита Вікторівна

Посада: вчитель інформатики.
Категорія: перша.

Методична тема: Впровадження мультимедійних технологій як засіб підвищення ефективності навчання математики


Завдання МО в 2017-2018 навчальному році

Діяльність методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики спрямована на:

· реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державного стандарту базової та повної загальної освіти;

· виконання державних програм викладання математики, фізики, астрономії, інформатики, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення даних предметів в 2016-2017 навчальному році

Мета

Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції і компетентності в галузі математики, фізики, інформатики спрямоване наформування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання, а саме:

· формування здібностей до саморозвитку та самоствердження на уроках і в позаурочний час;

· диференціація і індивідуалізація навчання;

· неперервне удосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів;

· формування компетентнісного підходу в діяльності вчителя МО;

· послідовний розвиток і удосконалення навчального процесу в нерозривному зв’язку з вихованням школярів;

· підвищення кваліфікації вчителів математики, інформатики, фізики через курси, систему внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту.

Завдання МО

· забезпечення реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

· робота над єдиною науково-методичною проблемою «Впровадження інноваційних методик і технологій навчання в процесі викладання математики, фізики та інформатики з метою формування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання»;

· Підвищення якості освіти через удосконалення педагогічної майстерності і культури праці вчителя:

а) використання сучасних інноваційних педагогічних технологій;

б) засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів на основі особистісного орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів;

в) впровадження в навчально-виховний процес комп’ютерних технологій;

г) впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальний процес;

д) створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей учнів;

е) удосконалення роботи позакласної роботи.

· Забезпечення об’єктивного підходу до оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Моніторинг навчальних досягнень учнів: діагностування, тестування, контролювання та оцінювання рівня та якості компетентностей учнів з математики, фізики, інформатики;

· Створення культурного загальноосвітнього середовища на уроках і в позаурочний час.


Організація роботи з обдарованими дітьми

1. Опрацювати нормативні документи щодо організації роботи з обдарованими учнями, зокрема:

  • Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році».
  • Наказ МОН України від 07.06.2016 № 626 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2016/2017 навчальному році

(вересень, вчителі МО)

2. 3 метою формування ключових компетентностей учнів, розвитку їх творчого потенціалу кожному вчителю МО працювати над:

  • - удосконаленням методики проведення сучасного уроку;
  • поєднання традиційних форм навчання з застосуванням нових освітніх технологій;
  • залучення дітей до творчої роботи;
  • проводити індивідуальну роботу, залучати дітей до виконання завдань творчого характеру;
  • піднімати рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки, формулювати гіпотези, виявляти проблеми та розв'язувати їх;
  • -розвивати графічну культуру дітей\

(протягом року, вчителі МО)

3. Організувати системну роботу з дітьми по підготовці до участі в олімпіадахз математики, фізики, інформатики, астрономії та предметних конкурсах

(протягом року, вчителі МО)

Результативність участі в олімпіадах у 2015 - 2016 н.р.

ІІ етап

Предмет Учасників Призових місць % призових місць
Математика 8 5 63%
Фізика 5 2 40%
Інформатика 1 1 100%
Інф. технології 5 5 100%
Астрономія 1 - -
Разом 20 13 65%

ІІІ етап

Вчитель Предмет Учасників Результативність
І місце ІІ місце ІІІ місце
Межакова Л.В. Фізика 1 Кохан А. (8-Б)
Ошийко Т.М. Інформаційні технології 2 Мугир О (11-Б) Черненко В (9-В)

Досягнення МО на олімпіадах, МАН (2013-2016 р.р.)

перейти на сторінку


Позакласні заходи МО

Тиждень безпечного Інтернету 2017 «Будь зміною: об’єднаймося для кращого Інтернету» перейти на сторінку

Тиждень інформатики 2016-2017 перейти на сторінку

Бобер - 2016 перейти на сторінку

Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер 2016"

У неділю, 6 листопада 2016 року у стінах нашої школи відбувся Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності"Бобер 2016". Цього року його учасниками стали 15 учнів 6-10 класів. Конкурс провела вчитель математики та інформатики Ошийко Тетяна Михайлівна, яка є координатором конкурсу в нашій школі.

Тиждень безпечного Інтернету 2016 перейти на сторінку

2016-02-14

9 лютого 2016 року у світі відзначили День безпечного Інтернету.

В Україні в цей день у закладах освіти, бібліотеках, дитячих та молодіжних клубах, громадських та бізнес-організаціях, в медіа та на сторінках соціальних мереж діти та дорослі обговорюють питання безпечної поведінки в Інтернеті, потенційних загроз, випадки порушення прав дитини та механізми їх захисту.

В рамках тижня до Всесвітнього дня безпечного Інтернету у навчальному закладі вчителями інформатики Гадецькою Т.П. та Ошийко Т.М. було проведено заходи для учнів з метою поглиблення їх знань про безпечний Інтернет.

За останні роки Інтернет змінив життя людей. Він має свої позитивні сторони, але може також бути небезпечним. Багато матеріалів в Інтернеті мають протизаконний характер, а використання нечесних методів завдає шкоди людям та призводить до порушення прав людини. Учні молодшої школи ознайомились з грою "Wide World Woods"- Дикий Інтернет Ліс, яка вчить уникати пасток в Інтернеті та вправно їм користуватись, у той же час розважаючись та знаходячи в цьому задоволення. В основу гри покладено довідник Ради Європи «Інтернет-грамотність», що містить багато корисних порад.

Бобер -2015 перейти на сторінку

У неділю,8 листопада 2015 рокуу стінах нашої школи відбувся Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності"Бобер 2015". Цього року його учасниками стали 17 учнів 6-11 класів. Конкурс провела вчитель математики та інформатики Ошийко Тетяна Михайлівна, яка є координатором конкурсу в нашій школі.

«Бобер»— Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності, який проводиться з метою підвищення ІКТ-компетентності дітей, ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою, активізація творчої діяльності вчителів, надання статистичних даних результатів конкурсу для вдосконалення навчальних програм та підручників. Конкурс проводиться щорічно у першу неділю листопада спільно з Міжнародною Спільнотою "Бобер” ("International Beaver Community”). Організація «International Beaver Community» налічує на сьогодні 13 країн.

Ідея конкурсу виникла в 2003 році під час проведення в США Міжнародної Олімпіади з Інформатики у керівника литовської команди проф. Валентини Дагєне. Там же з’явилась і назва конкурсу. Відомий американський вислів про працьовитих і цілеспрямованих людей–«Busy as a beaver». Тому симпатичний бобер став символом цього турніру.

Завдання до конкурсу були складені відповідно до вікової категорії учасника. Як засвідчили конкурсанти, завдання були цікавими, такими, що спонукають до логічного мислення. Отже, будемо чекати на гарні результати і запрошуємо до участі у конкурсі наступного року!

Тиждень інформатики - 2015 ПЕРЕЙТИ НА СТОРІНКУ

Година коду - 2015 перейти на сторінку

З 7 по 13 грудня у нашій школі проходив тиждень інформатики в рамках Всесвітнього тижня комп’ютерних наук.

Протягом тижня вчителі інформатики Вакулко Мар’яна Сергіївна, Гадецька Тетяна Павлівна, Ошийко Тетяна Михайлівна запланували та провели заходи, які були спрямовані на підвищення інтересу до вивчення інформатики та до активної творчої та самостійної діяльності учнів.

Протягом тижня 232 учні нашої школи (3-Б, 3-В, 4-Б, 4-Г ,6-А, 6-Б, 6-В, 8-В, 9-В, 11-А) разом із мільйонами школярів усього світу взяли участь в глобальному заході“Година коду”. Акцію проводять з ініціативи компанії Microsoft Україна та Фонду BrainBasket.

На уроках учні переглянули фільми про професію програміста, познайомилися з інтернет-ресурсомcode.orgта виконували завдання з програмування в середовищах різних виконавців. Всі учні, які виконали завдання запропонованого курсу, отримали сертифікат від організаторів заходу.

Кiлькiсть переглядiв: 242