Організація навчально-виховного процесу

Школа працює у п’ятиденному режимі у дві зміни.

І зміна – 1, 2, 5, 7-11 класи.

ІІ зміна – 3, 4, 6 класи.


Тривалість уроку (початкова школа) – 40 хвилин.

Тривалість модуля (середня і старша школа) – 90 хвилин з двома перервами по 5 хвилин (30+30+30).


У навчальному закладі визначена українська мова навчання.


На 01 вересня 2015 року школа нараховує 32 класи, в яких навчається 1052 учні:

початкова школа (1 – 4 класи) – 20 класів;

середня школа (5 – 9 класи) – 15 класів;

старша школа (10 – 11 класи) – 3 класи.


У школі працюють допрофільні та профільні класи:

з поглибленим вивченням української мови – 8-Б клас, 9-Б клас;

математичний – 11-Б клас;

універсальні – 10, 11-А класи.


В школі разом з традиційною системою навчання вже 8 років працюють за програмою науково-педагогічного проекту «Росток»:

початкова школа – 10 класів;

середня школа – 3 класи.


Інформація про якість надання освітніх послугу Вишнівській ЗОШ №1

У нашу буденність увійшов термін "якість" як головна вимога сучасного життя. Але найбільше всій цікавить питання "якості освіти", бо ця проблема стосується не тільки спеціалістів та фахівців галузі освіти. "Якість надання освітніх послуг" стосується, насамперед, батьків, дітей і також самих педагогів. Обговореня стандартів якості надання освітніх послуг стало популярним на рівні держави.

Освіта – це процес формування знань, духовного обличчя людини під впливом інтелектуальних надбань, моральних і духовних цінностей, процес виховання і самовиховання.

Вирішальну роль у забезпеченні якості освітніх послуг відіграють викладачі, які безпосередньо можуть відстежити споживчий ринок і пристосуватися до його запитів. Тому одним із важливих ресурсів забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг є підвищення кваліфікації викладацького складу.

Особливості технології надання освітніх послуг пов"язані з підвищенням її конкурентної диференціації, а також наділення існуючих освітніх послуг елементами новаторства:

- безоплатне забезпечення підручниками, в тому числі і через систему Інтернет;
- укомплектованість навчального закладу висококваліфікованими викладачами, які постійно підвищують свій освітній рівень;
- створення сучасних аудиторій, матеріально-технічної бази;
- більш досконала організація процесу навчання, тобто можливість самостійного вивчення матеріалу і контролю за допомогою комп"ютера в інтерактивному режимі;
- використання комп"ютерних баз даних;
- дистанційні форми навчання через інформаційно-комунікаційні мережі.

В оцінюванні якості освітніх послуг послуговуються такими критеріями:

- доступність послуг, що пов’язана із розташуванням навчального закладу поблизу місця проживання учня;
- репутація навчального закладу;
- знання і досвід викладацького персоналу;
- надійність і безпека у навчанні;
- середня наповнюваність у класі;
- середня кількість учнів на школу;
- кількість учнів на одного вчителя;
- якісний склад педагогічних працівників.

За статистикою, уже протягом кількох років кількісний склад учнів Вишнівської школи №1 зростає.

У порівнянні:

Середня кількість учнів на школу:

в Київській області місто середньої величини велике містоу закладі
227 учнів 418 учнів 525 учнів1052 учні

Середня кількість учнів на клас:

місто середньої величини велике місто дуже велике місто у закладі
21,4 учні 24 учні 24,3 учні 27,7 учнів

Показник кількості учнів на одного вчителя:

середньоєвропейський середньоукраїнський заклад
15 учнів 9 учнів 16 учнів

Середній вік учителів, що надають освітні послуги, у різних населених пунктах:

Більше 60 років:

місто середньої величини велике місто дуже велике місто Києво-Святошинський районзаклад
11% 11% 13,5% 22,6% 6,8%

До 30 років:

місто середньої величини велике місто дуже велике місто заклад
16,4% 17,5% 17,9% 28,8%

Якісний склад педагогічних працівників у закладі:

- Заслужений вчитель України – 1;

- Відмінник освіти – 4;

- учитель-методист – 5;

- старший учитель – 22;

- учителів вищої категорії – 31;

- учителів І категорії – 7;

- учителів ІІ категорії – 6;

- учителів категорії "Спеціаліст" -15.

Комп"ютерне забезпечення навчальних закладів:

місто середньої величини велике місто заклад
22 комп. 28 комп35 комп. (32 з них підключені до мережі Інтернет)

Враховуючи зазначені показники, що впливають на якість надання освітніх послуг, Вишнівська ЗОШ №1, в порівнянні з іншими навчальними закладами України, області, району, має свою вагому позицію.

За результатами ЗНО з української мови за 2014-2015 роки у загальнодержавному рейтингу (у ЗНО брало участь 7300 закладів) Вишнівська ЗОШ №1 посідає 454 позицію. На рівні рейтингу Київської області – 14 позицію. Враховуючи те, що всі заклади області, що передують, – це гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи, тому серед загальноосвітніх закладів Вишнівська ЗОШ №1 посідає першу позицію. На рівні Києво-Святошинського району школа має другу позицію (першу позицію посів Боярський НВК-гімназія), тому серед загальноосвітніх закладів – позиція перша. Серед загальноосвітніх закладів України за результатами ЗНО з української мови школа стоїть на 67 позиції.

Дані аналітичного центру CEDOS про відсоток учнів, що показали якісні знання на ЗНО з різних предметів (174 бали і вище):

1. Українська мова:

місто середньої величини велике місто дуже велике місто заклад
15,88% 16,79% 19,06% 42,8%

Середній бал з української мови

в Київській області Києво-Святошинський район заклад
148, 36 бали 147,74 бали 172,9 бали

2. Математика:

місто середньої величини велике місто дуже велике місто заклад
15,62% 16,08% 21,96% 40%

3. Англійська мова:

місто середньої величини велике місто дуже велике місто заклад
10,4% 13,29% 16,73% 16,8%

Дані аналітичного центру CEDOS про відсоток учнів, що показали якісні знання на ЗНО на 200 балів:

- Київська область – 81 випускник: 1 предмет – 79 учнів, 2 предмети – 2 учні;

- Вишнівська ЗОШ №1 має 3 результати по 200 балів: 1 предмет – 1 учень (Москівна Марина – біологія), 2 предмети – 1 учень (Троц Валентина – українська мова, біологія).

За статистикою у 2014-2015 роках в 76 закладах України учні отримали 200 балів на ЗНО саме з 2-х предметів.

Дані про учнів нашої школи, які отримали 200 балів за результатами ЗНО за попередні роки:

2012 рік – Бондаренко Владислав (біологія); Берещук Інна (українська мова);

2015 рік – Москівна Марина (біологія), Троц Валентина (українська мова, біологія).

Кiлькiсть переглядiв: 2031